Bluetooth Headset BH 900 - PTT-samtal (Push to talk, direktanrop)

background image

PTT-samtal (Push to talk, direktanrop)

Med headsetet kan du ringa och ta emot så kallade PTT-samtal (Push to
talk). Om du vill använda den här nättjänsten måste telefonen vara
konfigurerad för den. Mer information om PTT-funktionen kan du få av
nätoperatören eller tjänsteleverantören. Du kan också läsa i telefonens
användarhandbok.

Om du vill ringa ett PTT-samtal till den PTT-kanal som definierats som
standard i telefonen trycker du ned mitten på volymknappen (när det
inte pågår något samtal) medan du pratar.

Om du får ett PTT-samtal när det inte pågår något samtal avger
headsetet en pipsignal och du kan nu höra tal från kanalen. Om du vill
svara på och prata med den avlyssnade kanalen inom den tid som
definierats av nätoperatören eller tjänsteleverantören trycker du ned
mitten på volymknappen så länge som du till prata. Om du vill svara på
och prata med standardkanalen efter den tid som definierats av

background image

G r u n d l ä g g a n d e a n v ä n d n i n g

11

nätoperatören eller tjänsteleverantören trycker du ned mitten på
volymknappen så länge som du vill prata.