Bluetooth Headset BH 900 - Rensa inställningarna

background image

Rensa inställningarna

Om du vill rensa alla inställningar från headsetet (t.ex. listan med
hopkopplade enheter), håller du in av/på-knappen och volym upp-
knappen i 10 sekunder. När inställningarna har återställts hörs två
pipsignaler i headsetet och de röda, gröna och blå indikatorerna blinkar
växelvis i flera sekunder.

background image

I n f o r m a t i o n o m b a t t e r i

12