Bluetooth Headset BH 900 - Samtalshantering

background image

Samtalshantering

Om du vill ringa ett samtal använder du telefonen på vanligt sätt när
headsetet är anslutet till telefonen.

Om telefonen stöder återuppringning trycker du snabbt två gånger på
svara/avsluta-knappen i passningsläge.

Om telefonen stöder röstuppringning håller du svara/avsluta-knappen
intryckt i passningsläge och fortsätter sedan enligt anvisningarna i
telefonens användarhandbok.

Om du vill svara på ett samtal drar du armen nedåt mot munnen, trycker
på knappen svara/avsluta eller använder telefonknapparna. Om
funktionen för att svara utan knapptryck är aktiverad besvaras det
inkommande samtalet automatiskt efter en ringsignal.

background image

G r u n d l ä g g a n d e a n v ä n d n i n g

10

Om du vill avvisa ett inkommande samtal drar du armen nedåt och
skjuter sedan tillbaka den direkt. Du kan också trycka två gånger på
knappen svara/avsluta.

Om du vill avsluta ett samtal skjuter du tillbaka armen till dess
ursprungliga läge, trycker på knappen svara/avsluta eller använder
telefonknapparna.