Bluetooth Headset BH 900 - Slå på eller stänga av mikrofonen

background image

Slå på eller stänga av mikrofonen

Om du vill stänga av eller slå på mikrofonen under ett samtal trycker du
snabbt mitt på volymknappen. En lång pipsignal ljuder. När mikrofonen
är avstängd blinkar den blå indikatorn kontinuerligt.
Avstängningsfunktionen kan inte användas under PTT-samtal.