Bluetooth Headset BH 900 - Innehåll

background image

Innehåll

1. Inledning............................... 4

Bluetooth-teknik för trådlös
kommunikation ...................................... 4

2. Komma igång ....................... 5

Knappar och delar ................................. 5
Laddare ..................................................... 5
Ladda batteriet....................................... 6
Slå på och stänga av headsetet ........ 6
Koppla ihop headsetet med
en kompatibel telefon .......................... 7

Koppla ur headsetet
från telefonen ..................................... 7
Återansluta det hopkopplade
headsetet till telefonen.................... 7

Felsökning................................................ 8

3. Grundläggande
användning ............................... 9

Ta på dig headsetet............................... 9
Mikrofonarm ........................................... 9
Samtalshantering .................................. 9
Justera ljudstyrkan .............................. 10
Slå på eller stänga
av mikrofonen ...................................... 10
PTT-samtal (Push to talk,
direktanrop)........................................... 10
Växla ett samtal mellan
telefonen och headsetet.................... 11
Använda headsetet med
flera telefoner........................................ 11
Rensa inställningarna......................... 11

4. Information
om batteri ............................... 12

Skötsel och underhåll ............ 13

background image

I n l e d n i n g

4